Kwalifikacja i ocena dostawców – jak zwiększyć konkurencyjność i ograniczyć ryzyka współpracy

W ramach nowej edycji Akademii Zakupowej Marketplanet”, 9 marca 2021r. omawialiśmy z uczestnikami webinaru zagadnienia Kwalifikacji i oceny Dostawców.

Temat ważny ze względu na istotność ryzyk, jakie mają miejsce na styku współpracy z dostawcami. Zagadnienie to choć znane w metodologii pracy zespołów zakupowych wielu firm, często jest zaniedbywane ze względu na pracochłonność związaną ze zbieraniem informacji, ich przetwarzaniem oraz wykorzystywaniem dla celów zarządczych. Celem webinaru było pokazanie znaczenia procesów kwalifikacji i oceny dostaw dostawców, wskazanie na sposoby ich organizacji, konsekwencji działań całej organizacji na rzecz ograniczania ryzyk oraz mobilizowania dostawców do utrzymywania obiecanych w kontraktach standardów jakościowych i logistycznych.

Zobacz materiał z webinarium:

Prezentowaliśmy również jak przenieść zadania związane z kwalifikacją i oceną dostawców na profesjonalnego partnera zewnętrznego, który może przejąć działania operacyjne w tym zakresie, wnieść doświadczenie i kompetencje oraz dostarczyć firmie przetworzone informacje zarządcze. Dodatkowym atutem współpracy może być udostępnienie dedykowanych narzędzi dla zbierania, przetwarzania i gromadzenia informacji w procesach kwalifikacji dostawców oraz ocenie dostaw dostawców.

7 Shares:
Może Cię zainteresować