Czy eCommerce B2B to przyszłość zakupów? firmowych?

eCommerce B2B jako definicja biznesowej relacji pojawiła się na polskim rynku stosunkowo niedawno, w praktyce biznesowej funkcjonuje od dłuższego czasu. eCommerce B2B to efekt integracji dwóch dojrzałych już i dobrze nam znanych obszarów świata biznesu tj. handlu elektronicznego (określanego jako eCommerce) oraz eProcurementu czyli funkcji biznesowej opisanej przez szereg strategii zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Już pod koniec ubiegłego wieku pojawiły się na globalnym rynku rozwiązania IT wspierające dokonywanie transakcji pomiędzy kupującymi a dostawcami w kanale internetowym (on-line). W ostatnich dwóch dekadach udział elektronicznej komunikacji/elektronicznych transakcji na rynku B2B stopniowo wzrastał, zaś ostatnie 3 lata możemy spokojnie określić mianem boomu eCommerce B2B.

W 2019 roku globalne wydatki eCommerce B2B przekroczyły wydatki w sektorze sprzedaży detalicznej (online) sześciokrotnie, a pandemia ostatnich lat podbija te wartości rok do roku. Szacuje się, że w roku 2025 transakcje online będą stanowiły 80% wszystkich transakcji przedsiębiorstw.

Przyczyny zmian

Jest wiele czynników determinujących dynamiczny wzrost transakcji online w sektorze B2B takich jak: rozwój nowych technologii, regulacje prawne czy best practices firm. Chciałbym jednak wskazać na czynnik najbardziej organiczny, naturalny w moim przekonaniu. Jest nim pojawienie się  w ostatniej dekadzie na rynku pracy, na stanowiskach decydentów, managerów (zakupy, sprzedaż) pokolenia tzw. „Milenialsów” (pokolenie cyfrowe) czyli osób urodzonych w latach 80, 90 ubiegłego wieku.

Kupujący oraz sprzedający zaczęli oczekiwać od siebie nawzajem, od procesów biznesowych oraz wspierających je narzędzi IT efektów i funkcjonalności znanych im z praktyk zakupowych online, w których wyrastali i edukowali się – praktyk B2C.

Tym samym kolejne kroki procesu zakupowego w firmach, jak poszukiwanie dostawców, wysyłanie zamówień oraz rozliczanie zobowiązań z tradycyjnych „ręcznych metod i praktyk” przy udziale tradycyjnych modeli sprzedaży bezpośredniej, zaczęły podlegać stopniowej transformacji cyfrowej przekształcając się w Source to Contract, eProcurement oraz Invoice Automation.

Fuzja wspomnianego już handlu elektronicznego (eCommerce) z funkcją zakupową B2B (eProcurement) była tylko kwestią czasu.

Rozwiązania eCommerce B2B

Pojawiające się na rynku rozwiązania IT wspierające eCommerec B2B wychodzą naprzeciw użytkownikom procesów zakupowych i sprzedażowych oferując pełną ich integrację. Historia transformacji cyfrowej (digitalizacji procesów zakupowych) polskich przedsiębiorstw jest długa.

Wiele firm nie zdążyło do dzisiaj przejść etapu cyfryzacji procesu purchase to pay, w którym m.in. elektroniczne katalogi ułatwiają użytkownikom wywoływanie zamówień u swoich dostawców, standaryzują asortyment oraz pozwalają szybciej i bardziej transparentnie raportować wydatki.

Dzisiaj na rynku B2B możemy wskazać na trzy wyróżniające się źródła poszukiwania i pozyskiwania dostaw oraz wymiany zamówień są nimi:

 1. Klasyczny kanał eProcurement z udziałem technologii EDI (elektroniczna wymiana dokumentów) oraz funkcjonalnością punchout
 2. Sklepy on-line (dedykowane sklepy producentów)
 3. eCommerce B2B

Korzyści B2B eCommerce

Z punktu widzenia dzisiejszego managera – „Milenialsa” (kupiec, dostawca) oczekującego od procesu biznesowego szybkości działania i kompleksowości, jak również intuicyjności wspierających go narzędzi IT, wymieniony eCommerce B2B spełnia wszystkie te parametry.

Dodatkowe korzyści płynące z wykorzystania eCommerce B2B dla kupujących to:

 • szybki dostęp do katalogów wielu dostawców
 • możliwość natychmiastowego podglądu cen (24h) oraz szybkie porównanie dostawców,
 • lepsze zarządzanie dostawcami w kontekście analizy danych pochodzących z całego procesu
 • podgląd dostępności produktów
 • podgląd historii zamówień
 • uproszczone procesy dla powtarzających się zamówień
 • intuicyjny interfejs użytkownika w całym procesie decyzyjnym,
 • obsługa płatności online
 • dostęp do analityki własnych zasobów ERP oraz narzędzi dostawcy

Wyzwania eCommerce B2B

Przed dzisiejszym eCommerce B2B stoją oczywiście wyzwania, którym sprostać muszą wszyscy uczestnicy procesu w tym: dostawcy rozwiązań IT, kupujący i sprzedający.

Należą do nich:

 1. standaryzacja interfejsu użytkownika,
 2. szybkość i prostota podłączenia się użytkowników do platformy eCommerce B2B ,
 3. personalizacja ofert (katalogów) dla zamawiających oraz odzwierciedlenie w ofercie zawartych umów,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa transakcji finansowych.

eCommerce B2B z racji na bliskie konotacje z praktykami sektora B2C może kojarzyć się w głównej mierze z wydatkami typu „tail spend ”,  które dotyczą dużej liczby podmiotów przy jednoczesnej niskiej wartości jednostkowych zakupów. Jednak adresowane dzisiaj przez Klientów Marketplanet potrzeby zapewnienia (w ramach eCommerce B2B) dostępu do zasobów katalogowych dostawców w kategoriach zakupów bezpośrednich, wyraźnie wskazują na dążenie przedsiębiorstw do objęcia handlem elektronicznym B2B większości portfela zakupowego.

Marketplanet wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, wspólnie z partnerami branży eCommerce uruchamia rozwiązania wspierające zakupy, wywoływanie dostaw oraz rozliczanie zobowiązań w ramach zintegrowanego procesu eCommerce B2B.

0 Shares:
Może Cię zainteresować