Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zamówieniach publicznych

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w zamówieniach publicznych

KPI, czyli Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators) to wskaźniki, które stosuje się do kwantyfikowania, raportowania i monitorowania efektywności. Mogłoby się wydawać, że są stosowanie wyłącznie w zakupach komercyjnych, jest to jednak błędne założenie. Także w zamówieniach publicznych KPI można z powodzeniem wykorzystywać.

Po co używać KPI

Aby skutecznie zarządzać – czy to organizacją, jednostką publiczną czy zamówieniami, niezbędne są punkty odniesienia. Dlaczego? Ponieważ bardzo trudno efektywnie zarządzać tym, czego nie mierzymy. Dlatego też Kluczowe wskaźniki efektywności coraz częściej znajdują zastosowanie również w sektorze publicznym. Cykliczne rejestrowanie ich wartości pozwala ocenić, czy proces realizuje zaplanowane cele, z jaką efektywnością, a także na ile zbliżamy się do wcześniej ustalonego poziomu.

0 Shares:
Może Cię zainteresować