Orzekanie Krajowej Izby Odwoławczej – co dalej?

Orzekanie Krajowej Izby Odwoławczej

Z uwagi na pandemię COVID-19 rozpoznawanie spraw przez KIO zostało wstrzymane. Trwają prace dotyczące wznowienia orzekania, choć nie jest pewne w jakim trybie będzie się to odbywać.


  • Obecnie KIO nie orzeka, co przyczynia się do przestoju w zamówieniach publicznych.
  • Wstrzymanie postępowań i brak możliwości zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego prowadzi do opóźnień w realizacji inwestycji państwowych.
  • Pomysł wznowienia prac w oparciu o pisemne stanowiska stron wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, które z jednej strony zapewniłoby wznowienie orzekania przez KIO.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować