Klauzule niedozwolone w nowej ustawie PZP

Klauzule niedozwolone

Doniosłe znaczenie dla umów o zamówienie publiczne ma art. 433 nowej ustawy Pzp, który wprowadzi nieznany dotychczas ustawie Pzp katalog klauzul niedozwolonych w umowach o zamówienie publiczne.


  • Nowa ustawa Pzp wprowadza katalog klauzul niedozwolonych (4), które nie mogą być zawarte w projektach umów przygotowanych przez zamawiających.
  • Zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie normy prawnej, która jednoznacznie zakaże zamawiającym wprowadzania do umów postanowień na mocy których przerzucane są na wykonawców wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować