Zamówienie na zagospodarowanie odpadów – kiedy i jak stosować ustawę Pzp

Zamówienie na zagospodarowanie odpadów

Podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostaje pozbawiony tego statusu w sytuacji, gdy staje się wykonawcą. Zamawiający, nawet występując w roli wykonawcy, pozostaje zamawiającym. Jednocześnie warto zweryfikować zapisy przyszłej ewentualnej umowy pod kątem już zawartych umów na zagospodarowanie odpadów przez głównego zamawiającego prowadzącego postępowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ważne w tym temacie pozostają również rozwiązania wpisane w ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


  • Każdy podmiot wpisany w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp w określonych sytuacjach jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp.
  • Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej należy odnosić do konieczności weryfikacji trzech tożsamości: podmiotowej, przedmiotowej oraz czasowej.
  • Ważnym aspektem jest również skonstruowanie umowy o zamówienie publiczne, które zabezpieczy zamawiającego w sytuacji, gdy do realizacji umowy na pierwotne zamówienie publiczne nie dojdzie. 
  • Orzeczenie KIO: jeżeli już przed zawarciem umowy Zamawiający przewiduje, że może nie mieć środków na sfinansowanie zamówienia w kolejnych latach, nie powinien w ogóle decydować się na udzielenie zamówienia na trzy lata, a jedynie na rok. 

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


2 Shares:
Może Cię zainteresować