Zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w procedurze krajowej – zasady udzielania zamówień po 1 stycznia 2021 r.

Zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do udzielania zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych wprowadzono „rewolucyjne” zmiany w stosunku do obowiązujących w zasadzie od początku funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem dotychczasowych trybów podstawowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, w jakich można udzielać takich zamówień, a mianowicie przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego.


  • W nowej ustawie przewidziano tryb podstawowy z trzema możliwymi wariantami, który ma umożliwić elastyczne i uproszczone udzielanie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.
  • Wariant I trybu podstawowego charakteryzuje się wyborem oferty najkorzystniejszej bez negocjacji i porównywany jest do trybu przetargu nieograniczonego (art. 275 pkt 1 nowej ustawy Pzp).
  • Wariant II w trybie podstawowym stwarza zamawiającemu możliwość negocjacji ofert w celu ich ulepszenia, o ile zamawiający przewidzi taką możliwość na etapie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne (art. 275 pkt 2 nowej ustawy Pzp).
  • Wariant III trybu podstawowego to wariant z obowiązkowymi negocjacjami ofert w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 3 nowej ustawy Pzp). Może okazać się, że będzie on najrzadziej wykorzystywanym wariantem trybu podstawowego z uwagi na wymiar negocjacyjny, zwłaszcza dla zamawiających, którzy stosowali tylko przetarg nieograniczony.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować