Warunki udziału w postępowaniu

warunki udziału w postępowaniu

Nowa ustawa Pzp[1] wprowadza niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W dalszym ciągu prymat będą wiodły warunki dotyczące sytuacji ekonomiczno- finansowej a także zdolności techniczne i zawodowe wykonawców. Pierwsza jednak gama zdolności, które obecnie mogą być badane w przetargu to uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostały w nowej ustawie podzielone na dwa człony. Pierwszy z nich to zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, drugi uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.


  • W nowej ustawie Pzp zrezygnowano z odniesienia do rejestrów państw członkowskich UE wymienionych w Załączniku Nr XI do dyrektywy 2014/24/UE.
  • W przypadku polskich rejestrów możemy mówić o wyłącznie handlowym ich charakterze.
  • Określenie przedmiotu działalności spółki stanowi essentialia negotii aktów założycielskich podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców.Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować