Nowa ustawa Pzp – jak się przygotować do wejścia w życie nowej ustawy?

Nowa ustawa Pzp

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), dalej: Nowe PZP. Zastąpi ona obecnie obowiązujący akt prawny, tj. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, t.j.).

  • Nowe PZP przewiduje szereg instytucji prawnych, które nie znajdują odzwierciedlenia na gruncie obecnie obowiązujących przepisów regulujących materię zamówień publicznych.
  • Tym artykułem rozpoczynamy cykl praktycznych publikacji odnoszących się do czynności, które powinny zostać wykonane przed 1 stycznia 2021 r. w celu należytego przygotowania się do wejścia w życie Nowego PZP.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl

0 Shares:
Może Cię zainteresować