COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania

COVID-19

Doczekaliśmy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej:„KIO”, „Izba”), w którym Izba odpowiedziała na pytanie, czy epidemia COVID-19 uzasadnia unieważnienie postępowania. Zdaniem Izby jest to dopuszczalne na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] (dalej: „PZP”).


  • Zgodnie z wyrokiem, COVID-19 może uzasadniać unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 PZP.
  • Bardziej problematyczne może być udowodnienie, że w związku z koronawirusem dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować