Projekt nowej przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia związanej z cyberbezpieczeństwem (Nowego PZP)

art. 96 Nowego PZP

W dniu 7 września 2020 r. do konsultacji publicznych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych [1] (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”). Projekt przewiduje między innymi zmianę w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych [1] (dalej:„Nowe PZP”), która może mieć doniosłe znaczenie dla rynku sprzętu i oprogramowania.


  • Zmiana polega na uzupełnieniu treści art. 96 Nowego PZP poprzez dodanie art. 96 ust. 2 pkt 3 PZP.
  • Zamawiający będzie zatem uprawniony do stawiania wymagań w odniesieniu do dopuszczalnego ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa dostawcy sprzętu lub oprogramowania.
  • Projektowana zmiana Nowego PZP oraz ustawy o KSC może mieć znaczący wpływ na rynek ICT.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować