Kwalifikowany podpis elektroniczny bez tajemnic. [poradnik]

Praca zdalna w zamówieniach publicznych

Elektronizacja wymaga używania i weryfikowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jakie są rodzaje podpisów, jak sprawdzić ich ważność i jakie problemy mogą się pojawić podczas tego procesu? Na te i inne pytania dotyczące wymaganych prawem podpisów elektronicznych Marketplanet odpowiada w najnowszym poradniku dla zamawiających – „Jak prawidłowo weryfikować podpisane przez wykonawcę dokumenty”.


  • We współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR), kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz firmą Madkom przygotowaliśmy bezpłatny poradnik – kompendium wiedzy dotyczącej weryfikacji podpisów elektronicznych przez Zamawiających.
  • Jakie są rodzaje podpisu i certyfikatów, typy dokumentów (XAdES, PAdES etc.)?
  • Jak dokonać walidacji podpisu, za pomocą jakich narzędzi oraz jakie są najczęściej spotykane błędy?
  • Jak dbać o ochronę danych osobowych podczas weryfikacji?

Od 18 października 2018 roku każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu publicznym powyżej progów unijnych zobligowany jest do składania oferty w formie elektronicznej. O 1 stycznia 2021 obowiązek ten będzie dotyczył także przetargów podprogowych. To dla wykonawców nie tylko zmiana w zakresie dostarczania dokumentów i komunikacji z zamawiającym, ale także konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dla zamawiających zaś – konieczność weryfikacji, czy taki podpis jest ważny.

Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i do jakich dokumentów go stosować

Według dyrektywy eIDAS (art. 3 pkt 12) kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie.

Rozdział 2a aktualnie obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności artykuł 10a ust. 5., nakłada obowiązek opatrywania takim podpisem wszystkich dostarczanych w postępowaniu dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania danej firmy. Dotyczy to samej oferty, wszystkich załączników, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (w tym tzw. JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

Obowiązkiem zamawiającego jest zweryfikowanie, czy podpis złożony przez wykonawcę jest ważny. Doskonale wiemy, że procedura walidacji podpisu budzi sporo obaw wśród zamawiających. Nie są pewni, w jaki sposób sprawdzić podpis, jakich narzędzi do tego użyć, a także – jak zareagować na problemy pojawiające się podczas tego procesu. To dlatego przygotowaliśmy dla nich bardzo obszerny poradnik, w którym wyjaśniamy te kwestie – mówi Magdalena Szmalec, Business Director w Marketplanet. – Dodatkowo wprowadziliśmy też do naszej platformy eZamawiający funkcjonalność pozwalającą na zweryfikowanie podpisu. Dzięki temu nasi użytkownicy nie muszą posiłkować się żadnymi zewnętrznymi narzędziami.

Poradnik – skarbnica wiedzy i wskazówek dla zamawiających

Przygotowany poradnik powstał we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR), kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz firmą Madkom. Składa się z dziewięciu rozdziałów wypełnionych wiedzą ekspercką. Czytelnicy dowiedzą się z niego między innymi tego, jakie są formalno-prawne aspekty elektronizacji zamówień publicznych dotyczące podpisu elektronicznego, jakie rodzaje potwierdzenia tożsamości oraz usługi e-zaufania wprowadza nowa ustawa, jakim podpisem będzie można podpisać ofertę w zależności od wartości progów oraz jak dbać o ochronę danych osobowych m.in. podczas weryfikacji podpisanych dokumentów.

Poznają też rodzaje podpisów i certyfikatów, narzędzia walidujące oraz najpowszechniejsze problemy występujące podczas weryfikacji podpisów.

Zapraszamy do lektury! 


Partnerzy Merytoryczni wydania:


0 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować