Pełna elektronizacja zamówień publicznych [poradnik]

pełna elektronizacja

Pełna elektronizacja zamówień publicznych wchodzi w życie 01.01.2021 r. Nowa ustawa Pzp nakłada na Zamawiających szereg kolejnych obowiązków. Dlatego też, wraz z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik ułatwiający przygotowanie się krok po kroku do pełnej elektronizacji.


  • 01.01.2021 r. nastąpi wdrożenie pełnej komunikacji elektronicznej z wykonawcami dla postępowań poniżej tzw. progów unijnych
  • We współpracy z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy przygotowaliśmy bezpłatny poradnik, którym zawarliśmy listę najważniejszych rzeczy do zrobienia przez Zamawiających.

Co dla Zamawiających oznacza pełna elektronizacja?

  • Wdrożenie pełnej komunikacji elektronicznej z wykonawcami dla postępowań poniżej tzw. progów unijnych.
  • Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, ale również korespondencja inna, czyli wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym, a wykonawcą (z uwzględnieniem wyjątków) będzie odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • W odniesieniu do ofert, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, prac konkursowych i wszelkich dokumentów składanych razem z nimi zamawiający będzie miał obowiązek przyjmowania ich za pośrednictwem platform zakupowych, które zapewniają możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

W opracowanym materiale zawarliśmy listę rzeczy do zrobienia jeszcze przez 01.01.2021 r. oraz praktyczne wskazówki, co należy zrobić, aby być w pełni zgodnym z nową ustawą Pzp:

  • jak najlepiej przygotować organizację do zmian;
  • jak przeprowadzić audyt oraz dostosować dokumenty i regulamin;
  • przykładowe zapisy do dokumentów;
  • jak dobrać odpowiednie narzędzie wspierające elektronizację;
  • jak weryfikować podpisane przez wykonawcę dokumenty.

Nie czekaj do stycznia, już dziś przeprowadzaj postępowania poniżej progów unijnych drogą elektroniczną.

W jednym z ostatnich oświadczeń Urząd Zamówień Publicznych, w związku z obecną sytuacją, już dziś zachęca wszystkich zamawiających, aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych stosowali elektroniczną komunikacji z wykonawcami, za pomocą dostępnym na rynku środków komunikacji elektronicznej.

Należy pamiętać, że zarówno oferty jak i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszystkie oświadczenia, które wykonawca składa w postaci elektronicznej powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli zależy Wam na spokojnym i łatwym przygotowaniu się do pełnej elektronizacji zachęcamy już dziś do przeprowadzania drogą elektroniczną postępowań poniżej progów unijnych.


kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partner Merytoryczny wydania
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować