Tryb podstawowy w nowym PZP

tryb podstawowy

Jedną z największych zmian w systemie prawa zamówień publicznych w Polsce, jaką przyniosła Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019; dalej: „Nowe PZP”), jest instytucja trybu podstawowego uregulowanego w dziale III, rozdziale IV, oddziale I Nowego PZP (art. 275–296 Nowego PZP). Tryb ten ma stanowić odpowiedź na potrzeby zamawiających co do elastyczności w zakresie udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.


  • Artykuł 275 Nowego PZP przewiduje trzy warianty, w których może wystąpić tryb podstawowy.
  • Wszyscy zainteresowani powinni mieć zaś bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do treści SWZ
  • Z uwagi na to, że tryb podstawowy występuje jedynie w odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych, udzielając zamówienia w tym trybie, zamawiający nie będzie mógł skorzystać z procedury odwróconej (art. 266 w związku z art. 139 Nowego PZP).


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować