Na podstawie jakiej regulacji ustawowej udzielać zamówienia na obsługę prawną?

zamówienia na obsługę prawną

Czy można uznać, że ustawy Pzp nie stosuje się do zastępstwa procesowego dotyczącego doradztwa prawnego i reprezentacji zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy na budowę drogi X zgodnie z art. 4 ea ustawy Pzp? W zakres usługi wchodzi: zastępstwo procesowe oraz reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej, samorządowej, urzędami, organami odwoławczymi, uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach, udzielanie konsultacji i porad prawnych, doradztwo prawne oraz sporządzanie opinii i analiz prawnych.


  • Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa tryby „nabywania” usług prawnych.
  • Przepis art. 4 pkt 3 lit. ea ustawy Pzp jest praktycznie kopią przepisów dyrektywy.
  • Tego typu usługi wchodzą w zakres usług prawniczych opisanych kodami CPV 79100000-5 do 79140000-7, które są nabywane w ramach zamówień na usługi społeczne.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować