Dzisiaj jest czas na wyciąganie wniosków… Diagnoza stanu organizacji zakupowej.

KONKURS
KONKURS

KONKURS DLA UCZESTNIKÓW AKADEMII ZAKUPOWEJ MARKETPLANET

„…wiedziałem, że zakupy to ważny obszar działalności mojej firmy. Jeszcze kilka miesięcy temu planowaliśmy w dłuższej perspektywie przegląd samego procesu oraz jego pełną automatyzacje. Dzisiaj w „po-covidowej rzeczywistości” wiele się zmieniło, wiem, że jest to obszar strategiczny! Wymagający natychmiastowych decyzji. Obszar, w którym odpowiednio przygotowane dźwignie decyzji i wsparcia, pozwolą przetrwać firmie, którą jako prezes zarządzam…”

/Prezes firmy w sektorze finanse i bankowość/

Powyższy komentarz to jedna z wielu wypowiedzi, refleksji z którymi się spotykamy w ostatnich tygodniach w czasie spotkań z naszymi Klientami.

Na temat roli funkcji zakupowej oraz sprzedażowej w kontekście zwiększania wartości firmy, jej rentowności, zwiększania przewagi konkurencyjnej, etc. napisano i powiedziano już wiele (także podczas Akademii Zakupowej Marketplanet).

Jednak z perspektywy ostatnich kilku miesięcy (czas pandemii) większość klasycznych modeli biznesowych musiało ulec redefinicji.


Funkcja sprzedażowa

W kontekście sprzedaży B2B od lat wiodący model sprzedaży bezpośredniej w swojej organicznej formule praktycznie zaniknął (spotkania handlowe f2f, budowanie relacji z partnerami biznesowymi, prezentacje produktu, wizyty referencyjne „on site”, etc.).

Funkcja sprzedażowa  konfrontuje się obecnie z potrzebą  poważnej rekonstrukcji kanałów dotarcia do Klientów oraz partnerów sieci handlowych (dystrybucji). Temat z pewnością jest i będzie szeroko dyskutowany w świecie biznesu.

Funkcja zakupowa

Silna turbulencja rynkowa będąca wynikiem pandemii, dotknęła również pozostałe funkcje biznesowe w tym funkcję zakupową, która w „odwiecznej walce” ze sprzedażą o prymat w budowaniu wartości firmy, zdecydowanie święci triumfy.

Jednak nie o konkurowanie funkcji biznesowych, wyścig i ważność tutaj idzie, tylko o utrzymanie miejsc pracy, rentowność firm i dalszy ich rozwój.

O wadze i roli funkcji zakupowej mówimy w Marketplanet od 20 lat. Pomagamy firmom wdrażać i rozwijać narzędzia wsparcia w procesach zakupowych z uwzględnieniem całego spektrum wartości i wyzwań przed którymi stoją nasi Klienci.

W obliczu ostatnich miesięcy znacznie częściej koncentrujemy się na takich obszarach jak zapewnienie ciągłości dostaw, poszukiwanie nowych ich źródeł, substytucja, elektroniczna komunikacja z rynkiem dostaw, TCO umów zakupowych.
Powyższe wyzwania, jak wskazuje na to przytoczony na początku cytat z wypowiedzi jednego z prezesów firmy z sektora finanse i bankowość, wymusiły w przedsiębiorstwach konieczność ponownego przyjrzenia się funkcji zakupowej (bywa, że pierwszego).

Marketplanet wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom uruchamia produkt doradczy, którego celem jest szybka diagnoza obecnego stanu organizacji zakupowej.

W ogólnych założeniach oferta obejmuje 2-dniową analizę w 6 kluczowych obszarach funkcji zakupowej.

Szybka diagnoza będzie oparta o zebrane dane w ramach prowadzonych warsztatów z przedstawicielami poszczególnych obszarów. Pozyskane informacje posłużą w ramach analizy dla wskazania luk procesowych i organizacyjnych, które w konsekwencji mogą posłużyć jako potencjalne dźwignie dla poprawy efektywności.

Poniżej wskazujemy Istotne obszary analizy procesu zakupowego, ze wskazaniem kluczowych obszarów z punktu widzenia poszukiwania potencjału poprawy efektywności zakupów:

obszary diagnoza
Obszary analizy procesu zakupowego

Obszary analizy procesu zakupowego

 1. Poziom dostosowania struktury
 2. Przebieg procesów zakupowych
 3. Jakość procedur
 4. Wolumen zakupów i kluczowe kategorie
 5. Zarządzanie bazą dostawców
 6. Wsparcie zakupów narzędziami IT

Produkty usługi

 1. ANALIZA istotnych luk w kontekście badanych obszarów:
  • Mapa potrzeb zawierająca potencjał poprawy efektywności kosztowej i / lub organizacyjnej.
   Analiza będzie zestawieniem zakresów działań z przypisaniem ich istotności dla potencjalnych zmian i rekomendacji.
 2. REKOMENDACJE zmian dla poprawy efektywności, w tym m.in.:
  • Rekomendacje wskazujące korzyści synergii,
  • Szacowania efektów organizacyjnych i kosztowych wynikających z realizacji rekomendacji.
   Rekomendacje zostaną również wsparte szacunkiem potencjału korzyści w relacji do skali przetwarzanego strumienia dokumentów oraz wymiaru wartości zawieranych transakcji zakupu.
 3. PLAN DZIAŁAŃ dla wdrożenia zmian
  • Ramowy harmonogram wdrażania rekomendacji ze wskazaniem na kolejność ich implementacji.

Konkurs dla uczestników Akademii Zakupowej!

Diagnoza organizacji zakupowej w 6 obszarach
Spośród wszystkich Uczestników dziewiątego spotkania Akademii Zakupowej Marketplanet biorących udział w konkursie, wylosowane zostaną 3 osoby (firmy), którym zaproponujemy nieodpłatną usługę.
Wystarczy być z nami w czwartek, 9 lipca o g. 11:00 i odpowiedzieć na kilka pytań, których zakres nie wychodzi poza materiał naszej Akademii.
🙂 Podpowiedź: nagrania z dotychczasowych spotkań Akademii oraz link do rejestracji na dziewiąte spotkanie znajdują się tu: Akademia Zakupowa Marketplanet

Jeżeli stoicie Państwo przed wyzwaniami, o których mowa w powyższym artykule napiszcie do mnie na adres [email protected]

Adam Jonczyk MBA
Partner Marketplanet
Coach ACC ICF

8 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować