Oferty jako dokumenty podlegające kwarantannie spowodowanej COVID-19

COVID-19

W obliczu pandemii i konieczności podjęcia wszelkich możliwych środków ostrożności w celu zapobieżenia sytuacjom mogącym skutkować zarażeniem koronawirusem wiele podmiotów w obawie o bezpieczeństwo swoich pracowników zdecydowało się na podjęcie decyzji o obowiązkowej izolacji otrzymywanych dokumentów. Okres kwarantanny ma zagwarantować bezpieczeństwo eliminując ryzyko zarażenia się osób w wyniku bezpośredniego kontaktu z przedmiotem, którym może być przykładowo oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


  • Prawo zamówień publicznych nie pozostawia wątpliwości – składanie i otwarcie ofert musi zostać dokonane w tym samym dniu.
  • Wewnętrzne regulacje instytucji przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówień publicznych wprowadzające wymóg kwarantanny dokumentów nie mogą powodować nie stosowania powszechnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych.
  • W postępowaniach aktualnie wszczętych zamawiający do upływu terminu składania ofert ma możliwość dokonania zmiany treści SIWZ i wprowadzenia w miejsce komunikacji tradycyjnej polegającej na sporządzaniu ofert, oświadczeń i dokumentów pisemnie wymogu komunikacji elektronicznej.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować