Dochodzenie odszkodowań od zamawiających przez wykonawców bardziej realne

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań od zamawiających, którzy naruszyli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP”)[1], jest trudne z różnych przyczyn. Jedną z poważniejszych przeszkód stanowiło do tej pory dominujące w orzecznictwie i poglądach doktryny podejście, że aby w ogóle o odszkodowaniu pomyśleć, wykonawca musiał wcześniej wykorzystać wszystkie środki ochrony prawnej z ustawy PZP, tj. odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: „KIO”), a potem złożyć skargę do sądu okręgowego.

  • W dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 16/20, która diametralnie zmienia sytuację.
  • Skutkiem uchwały będzie znaczne ułatwienie w ubieganiu się o odszkodowanie, w przypadku gdy jako wykonawca oceniamy działania zamawiającego jako sprzeczne z PZP

Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl

0 Shares:
Może Cię zainteresować