Zamówienia in-house w nowym PZP

Zamówienia in-house

Czym są zamówienia in-house?

In-house to określenie na zamówienie udzielane przez podmiot publiczny wykonawcy, który jest z nim powiązany. Służy ułatwieniu współpracy publiczno – publicznej i może być użyte, gdy strona publiczna ma możliwość wykonania zamówienia własnymi zasobami. Zamówienia in-house są najpopularniejsze w sektorze samorządowym. Szacuje się, że aż 96% zamówień wewnętrznych jest zasługą szeroko pojmowanego samorządu [1].

  • Szczegółowe regulacje udzielania zamówień wewnętrznych przewidziane zostały w art. 214 ust. 4 pkt 11–14 nowego PZP.
  • Nowe regulacje dotyczące podwykonawstwa w zamówieniu wewnętrznym.
  • Nowością jest procedura kontroli z art. 444 nowego PZP.

Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować