Raport 2022: Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych

W Q2/Q3 2022 roku przeprowadziliśmy badanie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Wzięło w nim udział prawie 800 osób odpowiedzialnych za zamówienia w swoich instytucjach i urzędach. Tak powstało kompendium wiedzy w postaci raportu „Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych”.

Raport przedstawia ekosystem zamówień publicznych w Polsce, jego perspektywy, wyzwania, a także dobre praktyki. Oprócz danych ilościowych, znajdą tam Państwo również komentarze ekspertów Pzp: Zamawiających, Urzędu Zamówień Publicznych, kancelarii prawnych, czy dostawców portali e-Usług.

Stan zamówień publicznych obecnie oraz ich przyszłość

W ciągu ostatnich dwóch lat zaszły ogromne zmiany. Są one spowodowane m.in. wejściem w życie nowej ustawy i wymogiem pełnej elektronizacji, a także czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wojna w Ukrainie, czy pandemia COVID-19. Jednak jak zauważa Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, rynek zamówień publicznych mimo licznych turbulencji jest perspektywiczny:

uwagę zwraca szczególnie wartość rynku (do którego stosowano procedury zamówieniowe), która pomimo utrzymującej się wciąż pandemicznej rzeczywistości, a także spowodowanych tym faktem problemów z przerwanymi łańcuchami dostaw, utrzymała się w 2021 roku na poziomie 185 mld złotych, co stanowi istotną wartość całego polskiego PKB.

Hubert Nowak, Prezes UZP

Dynamiczne zmiany powodują jednak, że wielu Zamawiających mierzy się z coraz to nowymi wyzwaniami. Z naszych badań wynika, że trzy największe to:

  • niejasne przepisy prawa,
  • braki kadrowe w działach zamówień publicznych,
  • komunikacja z wykonawcami.

W raporcie wspólnie z ekspertami rozwijamy ten temat. Poświęcamy także uwagę takim wyzwaniom jak: niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, weryfikacja podpisów elektronicznych, mniejsza liczby składanych ofert, czy integracja systemów w obrębie jednostki.

Polskie zamówienia publiczne zostały zelektronizowane i proces ten zakończył się sukcesem. Teraz, pojawiają się pytania o przyszłość zamówień publicznych w nowej rzeczywistości. Jak będzie przebiegała współpraca pomiędzy stronami? Jak wykorzystywać dane?

Co znajdziesz w raporcie “Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych”

Dlatego w raporcie skupiamy się też na perspektywach zamówień publicznych i poruszamy kwestie: 

  • dobrych praktyk zakupów B2C/B2B w B2G,
  • elektronizacji zakupów podprogowych,
  • wykorzystywania nowych technologii w sektorze publicznym,
  • wpływu nowych trendów,
  • zagadnień z zakresu standaryzacji oraz certyfikacji usług i systemów.

W rozdziale poświęconym dobrym praktykom znajdą Państwo komentarze naszych ekspertów dotyczące m.in: waloryzacji umów w sprawie zamówienia publicznego, pracy zdalnej, czy rekomendację prezesa UZP dotyczącą zakupów systemów IT.

Raport zawiera wypowiedzi ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych, kancelarii prawnych – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Pieróg i Partnerzy, Maruta Wachta, portalu PZP, Prudens PDP, czy autora komentarzy do ustawy PZP.

Mamy nadzieję, że raport „Przyszłość i wyzwania zamówień publicznych” pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące perspektyw i wyzwań w zamówieniach publicznych w tej nowej, zelektronizowanej rzeczywistości.

0 Shares:
Może Cię zainteresować