Odwołanie imprezy lipcowej w maju nie znajduje obecnie uzasadnienia

Odwołanie imprezy

Urząd gminy planuje na lipiec imprezę masową. W związku z pandemią koronawirusa postanowił jednak odwołać imprezę. Czy te okoliczności uzasadniają rozwiązanie już zawartych umów z wykonawcami z powodu wystąpienia siły wyższej tj. pandemii?


  • Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych zawartą w publikacji „Umowy o zamówienie publiczne w zarysie”: „Uprawnienie z art. 145 Pzp przysługuje jednak wyłącznie zamawiającemu, a nie wykonawcy, nawet gdy ziszczą się wszystkie przewidziane w tym przepisie okoliczności.
  • Ewentualne decyzje o odstąpieniu od zawartych umów powinny mieć solidną podstawę, której upatrywałabym w przedłużeniu obostrzeń po 13 kwietnia 2020 r.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować