Akademia e-Zakupów – zapisz się na cykl webinariów

Akademia e-Zakupów to cykl spotkań tematycznych online, w trakcie których pokażemy kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi IT do wsparcia zakupów. Będzie praktycznie i konkretnie. Każde spotkanie to pół godziny dyskusji na temat wsparcia konkretnego wyzwania biznesowego systemem IT.

Plan Akademii E-Zakupów:

Obejrzyj nagrania z poprzednich spotkań z cyklu Akademia e-Zakupów

15.12.2021 – Jak podsumować rok w swojej organizacji zakupowej – wykorzystaj sprawdzone rozwiązania

 • Jak dokonać przeglądu efektywności procesów w swojej organizacji zakupowej
 • Dlaczego tak ważne są działania analityczne i korygujące w zakupach B2B
 • Jakie są sprawdzone narzędzia na zwiększenie efektywności w zakupach B2B
 • Czy pandemia zmieniła postrzeganie digitalizacji procesów
 • Jakie jest 6 sześć kroków skutecznej analizy weryfikacji wydatków

1.12.2021 – System zakupowy z perspektywy zarządu

 • Jakie informacje zarządcze daje system zakupowy
 • Jak system zakupowy pomaga w ograniczeniu ryzyk biznesowych
 • Jak wygląda dashboard managerski – czyli co widzą managerowie wyższego szczebla o prowadzonych procesach zakupowych i zaciąganych zobowiązaniach
 • Jaki jest rachunek korzyści

10.11.2021 – Zakupy w chmurze – gotowe rozwiązania dla firm, oszczędności od zaraz

 • Nowe podejście do udostępnienia profesjonalnych narzędzi wspierających firmy
 • Czas pracuje na Twój sukces, czy warto wikłać się w dedykowane rozwiązania
 • Road mapa dojścia do pełnego wykorzystania potencjału rozwiązań w chmurze
 • Koncentracja na Twoim biznesie (model korzyści – zarządcze, finansowe procesowe) 

27.10.2021 – Jak przekonać swojego szefa do zakupu systemu zakupowego

 • Czy system zakupowy to dodatek czy uzupełnienie
 • Jakie elementy rozszerza platforma zakupowa
 • Co składa się na system zakupowy na przykładzie
 • Jakie korzyści przynosi platforma zakupowa z perspektywy zarządzających firmą – czyli jak rozmawiać ze swoim szefem

6.10.2021 – Jak skutecznie wdrożyć e-fakturę – poznaj korzyści, wyeliminuj ryzyka

 • Jak zmniejszyć koszty przetwarzania dokumentów
 • Jaki jest wymagany kierunek zmian w obsłudze dokumentów
 • Ryzyka automatyzacji przetwarzania faktur, perspektywa ich ograniczenia
 • Przykładowy scenariusz przetwarzania faktur w systemie Marketplanet

22.09.2021 – Jak nie dewastować rynku dostawców (dobór kryteriów oceny, narzędzi, specyfika rynku)

Z webinarium dowiesz się:

 • Jakie jest znaczenie konkurencji wśród dostawców dla kupujących
 • Jakie sytuacje biznesowe skutkują załamaniem rynku dostawców
 • Jak wygląda wybór dostawców w procesach negocjacji z wykorzystaniem narzędzi IT – na przykładzie
 • Jakie są konsekwencje toksycznej strategii współpracy z dostawcami, czego unikać w relacjach z Dostawcami

08.09.2021 – E-aukcja w procesie negocjacji, czyli jak zbudować strategię zakupową z wykorzystaniem aukcji elektronicznej

Z webinarium dowiesz się:

 • Dlaczego zakup wymaga przemyślenia stosownej strategii w tym strategii aukcyjnej
 • Jakie stosować kryteria doboru strategii aukcji w relacji do przedmiotu aukcji i rynku dostawców
 • Czy porażka aukcyjna powinna zniechęcać czy zachęcać do doskonalenia strategii
 • Przykład zaawansowanej strategii aukcyjnej opartej o TCO w systemie Marketplanet
 • Rozstrzygnięcie aukcji i konsekwencje, rekomendacje i dobre praktyki

4.08.2021 – Kanały zakupowe źródłem oszczędności kosztowych i procesowych

Z webinarium dowiesz się:

 • Czym są kanały zakupowe i po co je stosujemy
 • W jaki sposób różnicować obieg zapotrzebowania w zależności od kategorii, wolumenu, MPK
 • Jak skrócić czas na dokonanie i rozliczenie zakupu
 • Kanały zakupowe na przykładzie systemu e-procurement
 • Jakie są korzyści wynikające z podziału zakupów na kanały zakupowe

28.07.2021 – Jak przyśpieszyć cykl zakupowy, czyli ekspresem od potrzeby do zamówienia

Z webinarium dowiesz się:

 • Jaki jest koszt cyklu zakupowego
 • Jak skutecznie redukować koszty cyklu
 • Elektroniczna komunikacja z dostawcami istotnym elementem cyklu zakupowego
 • Jak w trzech krokach: zbadać rynek, wybrać dostawcę i złożyć zamówienie w systemie
 • Jakie są korzyści ze zwiększenia mobilności cyklu zakupowego

21.07.2021 – B2C dźwignią rozwoju e-commerce B2B

Z webinarium dowiesz się:

 • Powody zmiany podejścia użytkowników do e-sklepu
 • Dlaczego zakupy korporacyjne wymagają implementacji e-sklepu
 • W jaki sposób e-sklep pomaga w automatyzacji wielu procesów w firmie
 • Prezentacja e-sklepu w systemie MP ze wskazaniem na aspekty automatyzacji procesu
 • Korzyści zarządcze i analityczne z implementacji e-sklepu (unikanie Maverick Buying)

14.07.2021 – Jak szybko można wdrożyć e-katalog w firmie

Z webinarium dowiesz się:

 • Jakie funkcje może spełniać e-katalog w firmie
 • Dlaczego warto wdrażać e-katalogi w Organizacji nie tylko w odniesieniu do zakupów
 • Prostota przygotowanie e-katalogu w systemie
 • E-katalog w systemie, zarządzanie informacją i jej zakresem
 • Transakcyjny i informacyjny aspekt e-katalogu

7.07.2021 – Cykl życia umowy a e-umowa

Z webinarium dowiesz się:

 • Czym jest cykl życia umowy, oraz jakie ma znaczenie dla prowadzonego biznesu
 • W jaki sposób standaryzacja zapisów kontraktowych pomaga w ograniczaniu ryzyk współpracy
 • W jaki sposób standaryzacja ogranicza koszty operacyjne firmy
 • Jak w praktyce realizować zarządzanie kontraktem z wykorzystaniem systemu
 • E-umowa w praktyce

30.06.2021 – Czy standaryzacja kontraktów się opłaca

Z webinarium dowiesz się:

 • W jaki sposób standaryzacja zapisów kontraktowych pomaga ograniczaniu ryzyk współpracy
 • W jaki sposób standaryzacja ogranicza koszty operacyjne firmy
 • Jak w praktyce realizować zarządzanie kontraktem z wykorzystaniem systemu
 • Metryka kontraktu i jej znaczenie dla automatyzacji procesu zakupowego na przykładzie

23.06.2021 – E-aukcje a rynek oferentów – poznaj główne wyzwania

Z webinarium dowiesz się:

 • Jak specyfika rynku wpływa na warunki negocjowania w tym poprzez e-aukcje
 • W jaki sposób motywować oferentów do udziału w e-negocjacjach
 • Jak sprostać wyzwaniom w e-negocjacjach
 • Prezentacja panelu aukcji po stronie organizatora i oferenta
 • Komunikacja z oferentami i rozstrzygnięcie aukcji

16.06.2021 – E-negocjacje, czy są naprawdę trudne?

Z webinarium dowiesz się:

 • Co zyskujemy w e-negocjacjach
 • W jaki sposób korzystać z narzędzi wsparcia, gdzie użytkownicy dostrzegają trudności
 • Prosty mechanizm łączenia wielu mechanizmów, e-negocjacji
 • Jak w systemie wyglądają e-negocjacje

9.06.2021 – Automatyzacja oceny TCO w e-narzędziach

Z webinarium dowiesz się:

 • Dlaczego warto stosować metodę TCO w ocenie ofert dostawców
 • Jak poszukiwać w firmie sojuszników dla stosowania metody TCO w codziennej praktyce oraz jakie korzyści osiągamy
 • Czy każda oferta może być poddana rozszerzonej ocenie TCO
 • W jaki sposób można praktycznie zrealizować scenariusz badania TCO z wykorzystaniem narzędzi RFI

2.06. 2021 – Jak efektywnie badać rynek i rozwijać bazę dostawców

Z webinarium dowiesz się:

 • Dlaczego warto stosować systemowe podejście do badania rynku
 • W jaki sposób badanie rynku przekształcić we wstępną kwalifikację dostawców
 • W jaki sposób zbudować formularz badania rynku z elementami strategii kwalifikacji wstępnej
 • w jaki sposób porównywać uzyskane informacje w oparciu o stosowane narzędzia oceny w ramach RFx
 • Korzyści z badania rynku z wykorzystaniem narzędzi

11 Shares:
Może Cię zainteresować