Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego [webinar]

zmiany umowy

Podczas ostatniego panelu ekspertów PZP dyskutowaliśmy z Panią Joanną Presz-Król i Panią Natalią Miłostan na temat dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obecnie jest to temat budzący spore emocje. Sytuacja jest niestabilna, w związku z czym wielu Zamawiających jak i Wykonawców ma wątpliwości odnośnie do przebiegu całego procesu i sposobu wprowadzania zmian w umowach.

 Podczas panelu odpowiedzieliśmy m.in. na takie pytania jak:


  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie Zamawiający i Wykonawcy?
  • W jaki sposób można rozwiązać umowę lub wprowadzić w niej zmiany?
  • Co zrobić, gdy jesteśmy w trakcie postępowania, a warunki cenowe uległy zmianie?
  • W jaki sposób zaplanować rozliczenia w perspektywie 12 miesięcy przy dynamicznych zmianach cen?
  • Jakie konsekwencje może ponieść Zamawiający, jeżeli Wykonawca ma opóźnienia w realizacji umowy, a ostateczny termin z programu rządowego minął?

Początkowo sytuację na rynku zdestabilizowała pandemia COVID-19, która miała ogromny wpływ na opóźnienia w łańcuchu dostaw, ograniczoną dostępność materiałów oraz zmienność cen. Po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja się jeszcze bardziej zaostrzyła – odpływ pracowników z Ukrainy, problemy z płynnością dostaw i drastyczny wzrost cen praktycznie w każdym sektorze, odbiły się także na rynku zamówień publicznych.

Nasi eksperci omawiają szereg rozwiązań prawnych, które dopuszczają zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wielu umowach znajdują się m.in. zapisy o sile wyższej, czy klauzule waloryzacyjne, które dopuszczają pewne modyfikacje. 

O tym jak korzystać z takich rozwiązań i na co zwracać uwagę opowiedzieli nasi eksperci:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania:

Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – w pytaniach i odpowiedziach


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl

Prudens PDP

Materiał Partnerski
Prudens PDP
www.prudenspdp.


0 Shares:
Może Cię zainteresować