Wykluczenia sankcyjne w przypadku zamówień poniżej 130 000,00 zł netto

wykluczenia sankcyjne

Rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. wprowadzono do treści rozporządzenia UE o nr 833/2014 przepis art. 5k, z którego wynika zakaz udzielania zamówień publicznych wykonawcom będących podmiotami rosyjskimi, o rosyjskim kapitale, a także podmiotami, których beneficjentami rzeczywistymi są takowe podmioty.


  • Ustawa sankcyjna weszła w życie dnia 16 kwietnia 2022 r.
  • Zakres krajowych przesłanek sankcyjnych jest węższy od rozwiązania wprowadzonego przez prawodawstwo unijne.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować