Prawidłowe postawienie zarzutu warunkiem skutecznego odwołania do KIO

COVID-19

W wyroku z dnia 15 października 2019 r. w sprawie KIO 1851/19 Krajowa Izba Odwoławcza („KIO”, „Izba”) wyjaśniła, jak należy prawidłowo formułować zarzuty w odwołaniu kierowanym do Izby, a także oceniła zakres swobody zamawiającego w kształtowaniu kryteriów oceny ofert. Kwestie te mogą być szczególnie interesujące dla branży IT – sektora, w którym wnosi się najwięcej odwołań.


  • Błędnie sformułowane zarzuty odwołania nie mogą być poprawiane,  nie można też   stawiać innych zarzutów, nieuwzględnionych w odwołaniu, po terminie na jego wniesienie.
  • Izba w komentowanym orzeczeniu potwierdziła nadto skuteczność stawiania zarzutów określanych jako „ewentualne”.
  • Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że – zdaniem składu orzekającego – choć przepisy PZP nie znają instytucji „zarzutu ewentualnego”, to jednak KIO powinna rozpatrzeć tego typu zarzut, traktując go tak, jakby został sformułowany jako zarzut podstawowy.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować