Aktualność referencji w zamówieniach publicznych

Aktualność referencji

Dolna granica czasowa wystawienia referencji nie została określona. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wykonawca składa referencje potwierdzające należyte wykonywanie świadczeń okresowych lub ciągłych, jeżeli w terminie składania ofert, są wciąż wykonywane. Takie referencje nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


  • Złożony dokument referencji musi być aktualny na dzień jego złożenia.
  • Referencje mogą być zatem wystawione przed jak i po dniu składania ofert, o ile potwierdzają, że wykazywane świadczenia zostały zrealizowane przed upływem tego terminu.
  • Orzecznictwo KIO: wyrok KIO z 19 grudnia 2016 roku, o sygnaturze KIO 2270/16.

Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować