Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w kontekście nabycia doświadczenia

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

W obowiązującej ustawie Pzp[1] kwestie związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia reguluje art. 23 ustawy Pzp.  Jeden przepis w odniesieniu do niezliczonych kombinacji łącznia potencjału, w tym wiedzy i doświadczenia wykonawców w praktyce okazał się niewystarczający. Zasadnicze pozostaje zatem pytanie czy nowa ustawa, która wejdzie w życie w styczniu 2021 roku, będzie zawierała na tyle kompleksowe i uniwersalne regulacje, że nieaktualne staną się dotychczasowe problemy łączenia potencjału kilku wykonawców. Na taką odpowiedź musimy jednak poczekać, przy czym już teraz warto zauważyć, że ustawodawca dostrzegł część z istniejących problemów.


  • W obecnym stanie prawnym, zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  • W nowej ustawie Pzp nacisk będzie kładziony na faktyczne zdobyte doświadczenie przez każdego z wykonawców w ramach tzw. konsorcjów.


Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować