Planowanie zakupów jako klucz do strategii

Zakupy B2B Planowanie zakupów jako klucz do strategii

Plan jest niczym
Planowanie jest wszystkim
Dwight David Eisenhower

Planowanie stanowi jeden z bardzo istotnych elementów funkcjonowania firmy, będąc wkładem dla realizacji procesów pozyskiwania dóbr i usług, stając się podwaliną do budowy strategii zakupowych czy strategii kategorii asortymentowych. Proces planowania, jego dojrzałość, stanowią o kosztach funkcjonowania firmy. 
Na nic nam profesjonalne zakupy, jeśli proces planowania nie jest w stanie przygotować odpowiedniego wkładu, definiującego potrzeby organizacji.
Słowa Eisenhowera mogłyby stać się „Pierwszym prawem zakupowca”. Bo kto kiedykolwiek miał do czynienia z procesem zakupowym, ten wie, że dokument o nazwie „plan zamówień/ zakupów” w niczym nie oddaje komplikacji oraz trudności tego procesu. Dlatego planowanie zakupów powinno być dobrze przygotowane i oparte o zdefiniowany proces planistyczny mający swoje źródła w strategii zakupów przedsiębiorstwa.

Znaczenie planowania zakupów 
Planowanie zakupów jest ważne z następujących powodów:

  • Jest to jeden z warunków skuteczności działania organizacji, realizacji projektów;
  • Zwiększa przejrzystość i przewidywalność potrzeb;
  • Stanowi podstawę do monitorowania wykonania; 
  • Ułatwia wydajne i efektywne zarządzanie środkami finansowymi,
  • Rozkłada działania związane z zakupami zgodnie z potrzebami i dostępnymi zasobami,
  • Pozwala prowadzić działania związane ze strategią pozyskania dóbr i usług.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować