7 KROKÓW DO EFEKTYWNYCH ZAKUPÓW [ebook]

7 kroków do efektywnych zakupów_ _
7 kroków do efektywnych zakupów_ _

PROSTE INICJATYWY O DUŻM ZNACZENIU

Budowanie prawdziwej wartości poprzez właściwe zarządzanie zakupami ma finalnie realny wpływ na prowadzony przez nas biznes. Jednak należy pamiętać, że prawdziwą wartość dodaną osiągamy wówczas, gdy zamawiane produkty i usługi wnoszą do naszego biznesu szeroko pojętą wartość  a nie jedynie oszczędności kosztów.

Istotą poszukiwania tej wartości w dłuższej perspektywie jest właściwe zarządzanie relacjami i współpracą z dostawcami, a nasze działania i odpowiedzialność zakupów jako całość powinna skoncentrować się na siedmiu działaniach mających kluczowe znaczenie dla naszego biznesu.


  1. Oceń gdzie jesteście w osiąganiu postawionych celów.
  2. Wykorzystaj jak najlepiej swój czas dzięki segmentacji dostawców.
  3. Sięgnij po 1% oszczędności bez zapytania ofertowego.
  4. Popraw wydajność jakościową i ilościową swoich dostawców.
  5. Popraw obsługę dostawców oraz ich innowacyjność dzięki ankietyzacji interesariuszy.
  6. Ogranicz koszty posiadania produktu (TCO) poprzez analizę problemów z dostawcami.
  7. Wykorzystaj swój czas na dogłębne poznanie swojego biznesu i analizę danych.

Przedstawione w darmowym Ebook’u siedem inicjatyw dotyczących zasad współpracy z naszymi dotychczasowymi dostawcami powinny się koncentrować na osiąganiu wartości dodatkowych.

Takie podejście z naszej perspektywy wydaje się najłatwiejsze  oraz najlepsze.

Dlaczego?

Ponieważ znamy naszych dotychczasowych dostawców.
Dotychczasowa współpraca jest doskonałą bazą wiedzy o potencjale i ich możliwościach,  które zweryfikowały często lata naszej współpracy.

Alternatywni, nowi dostawcy wymagają wdrożenia w nasze wymagania i organizację. Często opieramy się na początku współpracy nie na faktach, a jedynie deklaracjach dostawcy co do sposobu zarządzania jakością, innowacyjnością itp. Dlatego wdrożenie nowych dostawców będzie okupione długim czasem rozpoznania ich potencjału, a następnie dojścia do identyfikacji oczekiwanych przez nas wartości wzrostu dla naszego biznesu.

Obecnie łańcuchy dostaw konkurują z łańcuchami dostaw, warto by Twoi dostawcy brali udział w tych wyścigach,  jednak po Twojej stronie z Twoją konkurencją.

W opracowanym materiale zawarliśmy praktyczne wskazówki i wiele prostych sposobów i inicjatyw, jakie można podjąć by dokonać zmian i poprawić efektywność oraz wydajność współpracy z rynkiem dostawców.

Jesteśmy przekonani, że osiągniecie wymierne korzyści, a zainspirowani naszymi podpowiedziami rozszerzycie je o własne pomysły
, docenicie swoje starania i wprowadzicie je do codziennej praktyki działania.

Naszych Klientów wspieramy zarówno w zakresie definiowania, jak i realizacji poszczególnych inicjatyw. Pomagamy w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych.

Miłej lektury i owocnych inicjatyw!

2 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować