Kwota na sfinansowanie zamówienia: konsekwencje podania kwoty w informacji z otwarcia ofert przez Zamawiającego.

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Obowiązek wynikający z art. 86 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) jest jasny i nie wymaga interpretacji. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ustawa Pzp nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy po opublikowaniu informacji możliwa jest zmiana tej kwoty poprzez jej obniżenie. Z tego też względu zdarzają się incydenty polegające na dokonaniu właśnie takiej modyfikacji, a następnie unieważnieniu postępowania pomimo, iż ceny złożonych ofert, z którymi zamawiający oczywiście miał okazję się wcześniej zapoznać, mieściły się w kwocie pierwotnie podanej. W mojej ocenie oraz zgodnie z obowiązującą aktualnie linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej takie działanie jest bezprawne.


  • W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że zamawiający jest związany kwotą, którą zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał przed otwarciem ofert tylko niejako od dołu.
  • Zamawiający może dowolnie, co najwyżej ograniczany przez odrębne przepisy dotyczące jego działalności, podnosić wskazaną przez siebie kwotę i nie unieważniać w takiej sytuacji postępowania.
  • Orzecznictwo KIO: wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r., KIO 2607/18, wyrok z dnia 29 sierpnia 2019 r., KIO 1593/19, wyrok z dnia 12 stycznia 2015 r. 2729/14, wyrok z dnia 19 lipca 2019 r., KIO 1261/19, wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r. KIO 2607/18

Panel Ekspertów Pzp

Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl

0 Shares:
Może Cię zainteresować