Ankieta UZP – portale e-Usług odpowiedzią na potrzeby Zamawiających

ankieta UZP

712 – tylu pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za przetargi wzięło udział w ankiecie UZP. Odpowiadali na pytania o narzędzia wspierające elektronizację. Wymieniali również funkcjonalności, których im brakuje w systemach. Analizuję ich odpowiedzi oraz wskazania i czuję przede wszystkim radość!


  • Najczęstszym narzędziem wykorzystywanym przez ankietowanych w procesie komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych jest system miniPortal/ePUAP.
  • Ankieta UZP wykazała, że reużywalność danych, weryfikacja podpisu elektronicznego, integracja z dziennikiem, sprawozdawczość, wszystkie dane dotyczące postępowania w jednym miejscu, raportowanie – to funkcjonalności wymienione przez Zamawiających jako te, których im najbardziej brakuje.
  • Komercyjne narzędzia istniejące na rynku polskim większość tych funkcjonalności posiadają w swojej ofercie.

Dlaczego radość?

Bo funkcje, które ankietowani wyliczają jako wymarzone dla nich, są już dziś w komercyjnych rozwiązaniach, także w eZamawiającym.

Jak to możliwe, że instytucje publiczne tego nie wiedzą?

Wynika to przede wszystkim z przekroju osób, które wzięły udział w ankiecie UZP. 20% z nich nigdy nie przeprowadziła żadnego e-przetargu, 48% korzysta z miniPortalu, a 46% ma nikłe doświadczenia w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, bo zorganizowało ich jedynie od 1 do 5.

Rządowy miniPortal to podstawowe narzędzie spełniające wymagane ustawą założenia elektronizacji. Trudno zatem wymagać od niego dodatkowych funkcjonalności, które – jak się okazuje – są tak bardzo pożądane i wymarzone przez zamawiających.

Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku rozwiązań komercyjnych – te sprawiają, że proces organizacji zamówienia publicznego jest w pełni cyfrowy i zautomatyzowany. Czyli spełniający wymienione w ankiecie UZP oczekiwania instytucji publicznych.

A czego w rzeczywistości potrzebują jednostki publiczne?

Przede wszystkim reużywalności danych, weryfikacji podpisu elektronicznego, integracji z dziennikiem, sprawozdawczości, wszystkich danych dotyczących postępowania w jednym miejscu, raportowania… Spieszę z informacją, że te funkcjonalności i wiele innych są już od dawna choćby w naszym eZamawiającym.

Jak to możliwe?

Podstawą wszystkich naszych działań jest od zawsze potrzeba rynkowa. Słuchamy tego, co mówią nam zamawiający i zgodnie z ich potrzebami wprowadzamy modyfikacje do systemu.

To dlatego mamy reużywalność danych – w końcu po to tworzymy taką platformę, aby raz wprowadzone dane mogły być wykorzystywane dalej przez całą jednostkę i wszystkie jej działy. To dlatego wprowadziliśmy weryfikację podpisu, aby w jednym miejscu można było sprawdzić podpisy elektroniczne na ofertach i innych dokumentach do nich załączonych.


Platforma eZamawiający

To dlatego zapewniliśmy użytkownikom możliwość tworzenia raportów, podsumowań czy archiwizacji. To dlatego wciąż pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami.

Ankieta UZP tylko nas utwierdza w tym, że ten kierunek działań jest po prostu słuszny.

Podsumowując, marzenia zamawiających w rzeczywistości zostały już spełnione. Bolączki – wyeliminowane. Cieszymy się, że mamy w tym swój udział. I zachęcamy do sprawdzenia w praktyce, jak pracuje się w warunkach idealnych zapewnianych przez narzędzia komercyjne.

0 Shares:
Może Cię zainteresować