Co z trwającymi postępowaniami, w których wniesiono odwołanie do KIO?

odwołania do KIO

W okresie epidemii koronawirusa nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, co tym samym oznacza brak wiedzy, jak długo to potrwa tj. kiedy wniesione odwołanie do KIO zostanie rozpoznane. Niemniej jednak należy rekomendować „stopniowo” przedłużanie terminu składania ofert obserwując sytuację, a nie jego zmianę od razu o dłuższy okres.


  • Co zrobić w przypadku kiedy wpłynęło odwołanie do KIO wobec zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz?
  • Czy przełożyć termin składania ofert do czasy zakończenia epidemii?
  • Jak obecnie wygląda działalność KIO?


Wiedza i Praktyka

Materiał Partnerski
Portal Zamówienia Publiczne
www.PortalZP.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować