Publiczny Rejestr Umów [przewodnik dla Zamawiających]

Publiczny Rejestr Umów

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • czym jest Publiczny Rejestr Umów;
 • kogo dotyczą zmiany w przepisach;
 • od kiedy należy wprowadzać informacje o zawartych umowach do rejestru;
 • jakie informacje należy podać w Publicznym Rejestrze Umów;
 • jak prowadzić rejestr umów na platformie eZamawiający.

Ten mini poradnik jest dla Ciebie.


Publiczny rejestr umów zostanie udostępniony 1 lipca 2022 r. Według analizy i opinii ekspertów rekomenduje się zamieszczanie informacji o umowach, które zostały zawarte od pierwszego stycznia 2022 roku, tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Dlatego warto wcześniej dowiedzieć się czym jest publiczny rejestr umów i kogo dotyczy.

Ministerstwo Finansów będzie prowadziło rejestr umów w postaci systemu teleinformatycznego. 

Nowy obowiązek wprowadzania informacji do Publicznego rejestru umów, będą musiały spełnić podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych do podmiotów tworzących sektor finansów publicznych należą:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • związki metropolitalne;
 • jednostki budżetowe;
 • samorządowe zakłady budżetowe;
 • agencje wykonawcze;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • państwowe fundusze celowe;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • uczelnie publiczne;
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego;
 • 1 Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W opracowanym materiale zawarliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Zamawiających pytania dotyczące Publicznego Rejestru Umów.

Poradnik powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Traple Konarski, Podrecki i Wspólnicy (TKP).

Chcesz dowiedzieć się, jak należy wprowadzać informacje do publicznego rejestru umów krok po kroku? Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w kompleksowym poradniku dla Zamawiających!


FAQ

Czym jest Publiczny Rejestr Umów?

Publiczny rejestr umów ma zostać utworzony 1 lipca 2022 r. To system teleinformatyczny, do którego jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki organizacyjne gminy, które posiadają status Zamawiającego będą zobowiązane wprowadzać informacje o zawartych umowach.

Jakie umowy należy wprowadzać do rejestru umów?

Zamawiający będzie zobowiązany wprowadzać informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub innej formie szczególnej, ale tylko te, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Czy platforma eZamawiający wspiera elektroniczne rejestrowanie umów?

Tak, specjalnie przygotowany dla Zamawiających moduł rejestru umów ma za zadanie ułatwić Zamawiającym spełnienie ich obowiązków.


Materiał Partnerski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
www.traple.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować