4 kroki w Open Innovation z dostawcą

Open Innovation* – „otwarta innowacja” może zostać wprowadzona na każdym etapie tworzenia wartości w organizacji: od etapu tworzenia konceptu nowego produktu, po optymalizację każdego procesu. Jednak nadal 85% innowacji w firmach pochodzi od inicjatyw zapoczątkowanych wewnątrz firmy przez jej menedżerów.

Projekty Open Innovation z dostawcą często nie przynoszą zamierzonych efektów. Z badań Alliance Management Group wynika, że ponad 70% działań wykraczających ponad standardowe relacje kupiec-sprzedawca kończy się niepowodzeniem. Najczęściej niepowodzenia w ramach Open Innovation związane są z brakiem świadomości ilości wysiłku i niezbędnego czasu,  jaki trzeba poświęcić na wypracowanie strategii działania i utrzymanie platformy współpracy w celu stworzenia nowej wartości. Firmy, które z sukcesem, od wielu lat pracują w zakresie Open Innovation to między innymi: P&G, InnoCentive, Unilever, Mars, SAP, Kellogg’s, Unilever, Intel, Vodafone, IBM, Mondelez International (Kraft Foods). Większość z liderów w dziedzinie działań „otwartej innowacji” korzysta z modelu Want/Find/Get/Manage (WFGM), stworzonego przez Dr. Gene Slowinski z Alliance Management Group (AMG).

Na co więc zwracać uwagę w projekcie Open Innovation, aby odniósł on sukces?

1. Czy wiesz, czego chcesz ?

Wytłumacz problem, określ cel

Kluczowe do wprowadzenia udanego programu Open Innovation  jest dokładne określenie i zdefiniowanie problemu, jaki chcemy rozwiązać w organizacji oraz celu, jaki chcemy osiągnąć. Kluczem do innowacji  jest znalezienie obszaru w naszym biznesie, w którego rozwój mogą zaangażować się nie tylko nasi pracownicy, ale także partnerzy biznesowi.

Pomogą w tym odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jakie są niezaspokojone potrzeby naszych klientów?
  • Co nasza firma powinna zaoferować, aby jeszcze bardziej odpowiedzieć na potrzeby klientów?
  • Czy możemy to osiągnąć tylko własnymi zasobami?
  • Gdzie w naszej organizacji możemy wykorzystać Open Innovation?
  • Jaką pomoc chcemy uzyskać od partnerów zewnętrznych  i dlaczego nie jesteśmy w stanie korzystać tylko z własnych zasobów?
  • Kogo zaprosić do współpracy –  tylko dostawców, czy może także klientów?
  • Jak będzie wyglądała sieć współpracy i wymiany informacji z partnerami spoza naszej firmy?

2. Zdefiniuj możliwości, nie rozwiązanie

Znajdź niezbędne zasoby

Jeśli uznamy, że w naszej organizacji nie mamy odpowiednich zasobów, kompetencji czy narzędzi, aby stworzyć innowacje w określonym zakresie, zwracamy się z zapytaniem na rynek. W tym momencie często zespół ds. innowacji popełnia błąd i skupia się na intuicyjnym opisie tego, jak powinno dokładnie wyglądać rozwiązanie, zamiast najpierw jasno określić: jaką wartość chcemy stworzyć, czego oczekujemy i jak się tą wartością podzielimy w przyszłości z naszymi partnerami. Kupcy w zespole często po prostu składają zapytanie o innowacje – bez zdefiniowania, co właściwie innowacja oznacza dla ich działalności, a konkretnie jakiego typu innowacji oczekują od partnerów. Przy tym należy pamiętać, że każde działanie w ramach Open Innovation musi mieć charakter bilateralny. Nasza organizacja poszukuje najlepszego partnera w innowacji, a dostawca myśli o korzyściach dla siebie. Zachętą dla dostawców mogą być wymierne korzyści z wprowadzenia innowacji np. obniżenie kosztów produkcji; budowa wizerunku i  zaangażowanie  w działania w ramach CSR; prestiż i uczestnictwo w produkcji nowatorskiego rozwiązania.

3. Zaplanuj sieć współpracy

Kluczowe jest ustalenie, jak będziemy planować wspólne działania z partnerami w ramach Open Innovation. Zanim to zrobimy, musimy wypracować standardy współpracy w ramach innowacji w swojej organizacji. Należy uzgodnić to ze wszystkimi biorącymi udział w przedsięwzięciu oddziałami, aby współpraca była sprawna i bezproblemowa. Następnie przechodzimy do komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym i tak samo tutaj, należy zbudować sieć procesów, narzędzi, aby dyskusje mogły przebiegać owocnie. Bardzo istotne jest wypracowanie reguł komunikacji, które będą oparte na zasadzie win-win.

4.  Inicjuj, buduj, utrzymuj

Stwórz platformę dla dyskusji

Każdy z partnerów w Open Innovation powinien dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaje informacje będą przetwarzane, kto robi co i jak będzie prowadzony dialog. Badanie przeprowadzone przez the European School of Management and Technology Berlin (ESMT) wskazuje na trzy kluczowe zasady, którymi powinny się kierować firmy, chcące wprowadzić w życie pomysły powstałe w ramach Open Innovation:

  • Zabiegaj o zaangażowanie – zamiast czekać na sugestie, firma powinna inicjować dyskusje, zgodnie z wypracowanymi wewnątrz standardami.
  • Reaguj na sugestie –  firma powinna aktywnie reagować na sugestie dostawców. Taka postawa pokazuje, że ich komentarze są dla nas ważne i bierzemy je pod uwagę. Badania wskazują, że szczególnie jest to istotne dla nowych osób w procesie Open Innovation. Jasno powinniśmy określić, co dzieje się z sugestiami, które dostajemy spoza organizacji.
  • Bądź katalizatorem  – niech działania firmy generują dyskusję. Firmy powinny skupiać szczególną uwagę na nowych partnerach oraz na wczesnych etapach budowy platformy Open Innovation, a następnie pielęgnować forum, czyli kontynuować proces od momentu pozyskiwania sugestii, przez analizę, po odpowiedzi.

***

W praktyce, jak pokazują badania to właśnie brak szczegółowego opisu problemu i możliwości oraz proaktywnej i reaktywnej postawy w komunikacji z dostawcami sprawia, że firmy nie wykorzystują potencjału Open Innovation.

 ***

* głównym punktem projektów w ramach Open Innovation „otwartej innowacji” jest sięganie po zasoby zewnętrzne w procesie tworzenia innowacji w firmie

Ciekawe projekty Open Innovation:

Żródła:

0 Shares:
Może Cię zainteresować