Zasada efektywności

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 (dalej: „nowe Pzp”), która wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r., zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz 2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.


  • Zasada efektywności powinna, tak jak pozostałe klauzule generalne, znajdować zastosowanie na każdym etapie udzielania zamówień publicznych.
  • Najlepszym bowiem gwarantem efektywności jest jak najszersza konkurencja podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  • Analiza będzie też obejmowała tryb udzielenia zamówienia, co będzie miało szczególne znaczenie w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych.

Materiał Partnerski
Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy
www.pierog.pl


0 Shares:
Może Cię zainteresować