6 kluczowych działań zakupowych i ich wpływ na efektywność ekonomiczną firmy

Jak rozpocząć pracę z podnoszeniem efektywności zakupów w firmie?
W jakich obszarach poszukiwać miejsc poprawy?
Podnoszenie efektywności firmy w obszarze zakupów staje się obecnie jednym z celów strategicznych definiowanych na poziomie strategii organizacji. Poszukiwanie efektywności winno być procesem stałym, wplecionym w strategiczne zarządzanie zakupami.
Zachowanie właściwego balansu pomiędzy strategicznymi elementami procesu, a procesami operacyjnymi staje się wyzwaniem.
Przyjrzymy się obszarom które stanowią o efektywności obszaru sourcingu.

6 podstawowych procesów w obszarze zakupów, które stanowią cel poszukiwania efektywności w obszarze sourcingu:

  1. Planowanie zakupów
  2. Badanie rynku dostawców
  3. Strategia zakupowa
  4. Standaryzacja
  5. Optymalizacja specyfikacji
  6. Ofertowanie i badanie ofert

Proces zakupowy w podziale na część strategiczną i operacyjną składa się z etapów, mogących być źródłem podnoszenia efektywności firmy.

Stąd w różnych obszarach, zamkniętego cyklu zakupów tkwi niemały potencjał.

0 Shares:
Dodaj komentarz
Może Cię zainteresować